Phân biệt sự khác nhau giữa các từ gần nghĩa trong tiếng Trung 懂,明白,了解,知道

Phân biệt từ gần nghĩa 懂 – dǒng, 了解 – liǎojiě, 明白 – míngbái, 知道 – zhīdào

Khi học tiếng Trung chắc không ít bạn gặp khó khăn khi phân biệt các cặp từ gần nghĩa phải không nào? Bài viết này, tiengtrung123 sẽ giúp bạn phân biệt và so sánh sự khác nhau của một số cặp từ gần nghĩa thường gặp trong tiếng Trung 懂,了解,明白,知道。 Phân biệt 懂,了解,明白,知道 Các từ […]

Continue Reading